כּ ַר ְ מ ִי אוֹכל . כּ ַר ְ מ ִי רוֹצה לאכוֹל . רוֹצה רוֹצה רוֹצים רוֹצוֹת לאכוֹל בּעברית - הוּא רוֹצה לאכוֹל בּערבית - يريد أن يأكل 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית