מ שׂ חק > אוֹהב ל שׂחק מ שׂ חקת > אוֹהבת ל שׂחק א ֲנ ִי מ ְ שׂ ח ֵק כּדוּרגל . א ֲנ ִי אוֹהב ל שׂ חק כּדוּרגל . א ֲנ ַח ְנוּ מ ְ שׂ ח ֲקים בּכדוּר . א ֲנ ַח ְנוּ אוֹהבים ל שׂחק בּכדוּר , הב - הב . בּעברית - אני אוֹהב לשׂחק בּכדוּר . בּערבית - أنا أحب أن ألعب بالكرة א ֲנ ִי מ ְ שׂ ח ֶק ֶ ת כּדוּרסל . א ֲנ ִי אוֹהבת ל שׂ חק כּדוּרסל . א ֲנ ַח ְנוּ מ ְ שׂ ח ֲקוֹת עם חברוֹת . א ֲנ ַח ְנוּ אוֹהבוֹת ל שׂ חק עם חברוֹת , מיאוּ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית