ליסמין ישׁ טלפוֹן . הטלפוֹן שׁל יסמין ורוֹד . 1 השׁלימוּ את המשׁ פּ ָ טים . היעזרוּ בּדוּגמה . أكملوا الجمل . استعينوا بالمثال . כּרמי מכין סלט . ה ַס ָל ָטשׁל כּרמי טעים . ליסמין ישׁ אוֹפנים . שׁל יסמין קטנים ואדוּמים . אדם בּוֹנה רוֹבּוֹט . שׁל אדם הוֹלךְ ושׁר . שׂרה כּוֹתבת סיפּוּרים . שׁל שׂרה מצחיקים . לסבתא ישׁ כּלב . שׁל סבתא לבן . 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית