אני רעב أنا جائع אמצע وسط מכין تحضر עיף متعب 1 מה אתם יוֹדעים וּמה אתם לֹא יוֹדעים לפי הסיפּוּר ? סמנוּ בּמקוֹם המתאים . ما الذي تعرفونه وما الذي لا تعرفونه حسب القصة؟ أشيروا بـ في المكان المناسب . כּרמי משׂחק טניס בּמחשׁב . יסמין אוֹהבת ספּוֹרט . יסמין רוֹקדת בּלט . לאחוֹת שׁל כּרמי קוֹראים יסמין . אימא רצה מהר . אבּא שׁל כּרמי ויסמין אוֹהב טניס . 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית