איךְ אתה יוֹדע ? كيف تعرف؟ בּ ָ ר ִ יא صحي ّ בּתיאבוֹן هنيئا גדוֹל كبير טעים لذيذ יוֹם הוּלדת عيد ميلاد ממשׁ بالفعل מנגן يعزف מסדר يرتب מציר يرسم קטן صغير  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית