א ָמ ִיר וא ַ בּ ָ א מ ְדב ְרים אמיר ודינה מ ְדב ְרים 2 השׁלימוּ . أكملوا . אב ָא : אמיר , היוֹם אנחנוּ ארוּחת ערב . מבשׁלים / מבשׁלוֹת אמיר : למה היוֹם ? אב ָא : למה לֹא היוֹם ? אמיר : היוֹם אני ודינה לאימא ציוּר ליוֹם ההוּלדת . מצירים / מצירוֹת יוֹם הוּלדת عيد ميلاد אב ָא : יוֹפי ! אמיר : וגם ... אני ועוֹמר כּדוּרגל . משׂחקים / משׂחקוֹת אב ָא : יוֹפי ! אמיר : וגם ... אימא וסבתא היוֹם ארוּחת ערב . מבשׁלים / מבשׁלוֹת אב ָא : איךְ אתה יוֹדע ? איךְ אתה יוֹדע ? كيف تعرف؟ אמיר : הן כּל היוֹם בּטלפוֹן , ואני שׁוֹמע . מדבּרוֹת / מדבּרוֹת דינה ואימא מדברוֹת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית