א ָמ ִיר מ ְסד ֵר ד ִינ ָה מ ְסד ֶר ֶת ( הוּא ) מסדר يرتب ( היא ) מסדרת ترتب כּתבוּ מה החתוּל עוֹשׂה : מ ְ שׂ ח ֵק , מ ְצי ֵר , מ ְנג ֵן . כּתבוּ מה החתוּלה עוֹשׂה : מ ְ שׂ ח ֶק ֶ ת , מ ְצי ֶר ֶ ת , מ ְנגנ ֶת . اكتبوا ماذا يفعل القط : מ ְ שׂ ח ֵק , מ ְצי ֵר , מ ְנג ֵן . اكتبوا ماذا تفعل القطة : מ ְ שׂ ח ֶק ֶ ת , מ ְצי ֶר ֶ ת , מ ְנגנ ֶת . מציר يرسم מנגן يعزف  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית