מ ְלפ ְפוֹן ירוֹק מילים : לוין קי פּ ְ ניס , לחן : עממי מלפפוֹן צמח בּגן - מלפפוֹן ירוֹק , וטוֹב וחם היה לוֹ שׁם - מלפפוֹן ירוֹק ! מלפפוֹן הלךְ גדל , - מלפפוֹן ירוֹק , וחישׁ וקל קפץ לסל , - מלפפוֹן ירוֹק ! לוין קיפניס , " מלפפון ירוק " . © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . מלפפוֹן לשׁוּק הלךְ , - מלפפוֹן ירוֹק , משׁם בּרח אל המטבּח - מלפפוֹן ירוֹק ! מלפפוֹן מיד נקלף , - מלפפוֹן ירוֹק , אכל הטף בּחשק רב מלפפוֹן ירוֹק ! 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית