תפּוּח י ָרוֹק ח ַס ָה ירוּקה גזר טעים : גזר - זכר , טעים - זכר . בננה טעימה : בּננה - נקבה , טעימה - נקבה . 1 ה ַשׁ ְל ִימוּ ט ָעים אוֹ ט ְעימ ָה ( - ז זכר ; נ - נקבה ) . أكملوا ט ָעים أو ט ְעימ ָה ( - ז זכר ; נ - נקבה ) .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית