ז ֶה שׁ ַח ַר . זאת אימא שׁל שׁחר . 1 ה ַשׁ ְל ִימוּ מי זה ? מי זאת ? أكملوا بواسطة מי זה ? מי זאת ? מי זה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית