א ֵיפ ֹה אתה גר ? מ ָה ז ֶה ? ל ָמ ָה את ְ צוֹחקת ? 1 חבּרוּ בּין כּל שׁאלה לתשׁוּבה המתאימה לה . صلوا بخط بين كل سؤال والإجابة المناسبة عنه .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית