ב ֶן כּ מ ָה אתה ? בת כּ מ ָה א ַת ְ? א ֲנ ִי ב ֶן ת ֵשׁ ַע . א ֲנ ִי בת ת ֵשׁ ַע . 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית