איךְ קוֹראים ל ָה ? איךְ קוֹראים ל וֹ ? קוֹראים לה נוּר . קוֹראים ל וֹ אמיר . 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית