איךְ קוֹראים ל ְךָ ? ע ֲד ִי . בּעברית : איךְ קוֹראים לךָ ? איךְ קוֹראים לךְ ? ( וגם : מה שׁמךָ ? מה שׁמךְ ?) בּערבית : ما اسمك؟ ما اسمك؟ א ֲני א ַיה . 1 ה ַשׁ ְל ִימוּ איךְ קוֹראים לךָ , איךְ קוֹראים לךְ . أكملوا بواسطة איךְ קוֹראים לךָ , איךְ קוֹראים לךְ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית