הוּא מדבּר עברית هو يتحدث العبرية א ֶפ ְש ָׁ ר ל ִר ְאוֹת ? هل يمكن أن أرى؟ שׁ ָכ ֵן جار מ ָטוֹס طائرة ( הוּא ) ט ָס تطير 1 השׁלימוּ . أكملوا . לשׁכן החדשׁ קוֹראים . גם לאימא שׁל שׁחר קוֹראים . מדבּר ערבית . ג ַם מ ְד ַ בּ ֶ ר ֶ ת ע ֲר ָ ב ִית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית