א ֲני אוֹהב כּדוּרסל ! א ֲנח ְנ וּ אוֹהבים כּדוּרגל ! אנחנוּ نحن 1 קראוּ בּתפקידים . اقرأوا بأدوار .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית