איפה أين אוֹכל يأكل אחר כּךְ بعد ذلك בּוֹנה يبني הבּיתה إلى البيت ( מי ) זאת ( من ) هذه ( מי ) זה ( من ) هذا חוֹלם يحلم חוֹשׁב يفكر יוֹשׁב يجلس כּוֹתב يكتب כּ ִי لأن למה لماذا מ ַצ ְח ִיק مضحِك משחק يلعب עוֹמד يقف עוֹשׂה يعمل צוֹחק يضحك קוֹנה يشتري קוֹרא يقرأ רוֹאה يرى שׁוֹתה يشرب שׁיר أغنية  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית