קוֹנ ֶה רוֹא ֶה שׁוֹת ֶה בּוֹנ ֶה קוֹנה يشتري רוֹאה يرى שׁוֹתה يشرب בּוֹנה يبني  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית