בּ ָ נ ָנ ָה . א ֵיפ ֹה הבּננה שלי ? איפה أين למה لماذا כּי لأن צוֹחק يضحك מ ַצ ְח ִיק مضْ حك מ ָה אתה אוֹכל ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית