ז ֶה ש ֶׁ ל ְךָ . ז ֶה ש ֶׁ ל ָךְ . בּעברית : הספר שׁ ֶ לי , שׁ ֶ ל ְךָ , שׁ ֶ ל ָךְ . בּערבית : كتابي، كتابك، كتابك ז ֶה ש ֶׁ לי . 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית