א ָח שׁ ֶ ל עוֹמר א ָח שׁ ֶ ל ע ֵד ֶן אחוֹת שׁ ֶ ל י ָע ֵל בּעברית : אח שׁ ֶ ל עוֹמר . בּערבית : أخو عومر 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית