ז ֶה דוֹד ד ָני ֵאל . מי זה ? من هذا؟ מי זאת ? من هذه؟ מ ִי ז ֶה ? ז ֹאת דוֹד ָה מאי ָה . מ ִי ז ֹאת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית