ת ַל ְמ ִיד ָה ת ַל ְמ ִידוֹת בּ ְע ִב ְר ִית : ת ַלמ ִיד ָה , ת ַל ְמ ִידוֹת בּערבית : تلميذة، تلميذات 1 השלימוּ לפי הדוּגמה . أكملوا حسب المثال .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית