בּ בקשה تفضل תוֹדה شكرا סליחה عفوا 1 ה ַש ְׁ ל ִימוּ תוֹד ָה , ב ְבק ָש ָׁ ה , אוֹ ס ְליח ָה . أكملوا תוֹד ָה , ב ְבק ָש ָׁ ה أو ס ְליח ָה . מיץ וסוֹדה , עכשׁיו الآن 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית