איה שׁוֹת ָה מים . איה ורינה שׁוֹתוֹת מים . בּעברית : שׁוֹת ָה - שׁוֹתוֹת בּערבית : تشرب - تشربان 2 השלימוּ לפי הדוּגמה . أكملوا حسب المثال .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית