א וֹ ב וֹ ג ד ה וֹ וֹ ז ח וֹ ט י וֹ כּ ֹ כ וֹ ל וֹ מ ֹ נ ֹ ס ֹ ע וֹ פּ ֹ פ ֹ צ ֹ ק וֹ ר ֹ שׁוֹ שׂ וֹ ת 1 השלימוּ את המילים . أكملوا الكلمات . 2 מה שׁוֹמעים בּמילה ? הקיפוּ . ماذا تسمعون في الكلمة؟ حوطوا .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית