ל ְא ָמ ִיר י ֵ שׁ מ ְעיל . ל ְד ִינ ָה א ֵין מ ְעיל . בּעברית : לאמיר י ֵ שׁ מ ְע ִיל לדינה א ֵין מ ְע ִיל בּערבית : يوجد معطف مع أمير لا يوجد معطف مع دينا 1 כּ ִת ְ בוּ י ֵ שׁ אוֹ א ֵין לפי הציוּר . اكتبوا י ֵ שׁ أو א ֵין حسب الرسمة .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית