א ב גי ד ה ו ז חי ט י כּ כי לי מ נ סי ע פּ פ צי קי ר שׁ שׂ י ת 1 כּתבוּ את המילים כּמו בּדוּגמה . اكتبوا الكلمات كما في المثال . 2 כּתבוּ את המילים כּמוֹ בּדוּגמה . اكتبوا الكلمات كما في المثال .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית