כּתבוּ מס פּ ָ ר ליד כּל ציוּר לפי הסדר בּסיפּוּר . اكتبوا رقما بجانب كل رسمة، حسب تسلسل الأحداث في القصة .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית