א ַג ָס על צ ַל ַח ַת א ַג ָס ל ְיד בּ ָ נ ָנ ָה על على ליד بجانب 1 מ ִי ל ְיד מי ? השׁלימוּ . من بجانب من؟ أكملوا .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית