ד ַנ ְי ָה ג ָר ָ ה ב ְר ַ מ ְל ָה . גר يسكن גרה تسكن ב ְר ַמ ְל ָה في الرملة 1 השלימוּ לפי הדוּגמה . أكملوا حسب المثال . ד ַנ ְי ָה ג ָר ָ ה בּ ְ ר ַמ ְל ָה . א ָד ָם ג ָר ט ַמ ְר ָה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית