א ֲנ ִי ו ְא ַת ָה א ֲנ ִי ו ְאתה أنا و أنت 1 השלימוּ לפי הדוּגמה . أكملوا حسب المثال . ח ַס ָה וא ַג ָס  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית