אני أنا אתה أنت בּא يأتي בּאה تأتي גם أيضا קם يقوم קמה تقوم רץ يركض רצה تركض שׁר يغني שׁרה تغني  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית