ל ְכית ָה ג מ ְד ַ בּ ְ ר ִ ים בּ ְ ע ִב ְר ִית ל ְכ ִית ָה ג ניהול תחום שפות | ד " ר נעמי גורבט ניהול היחידה לעברית לדוברי ערבית | אביטל דרורי פיתוח וכתיבה | ד " ר נירה לוין , חיה יצחקי ייעוץ מדעי | ד " ר עינת גונן התאמה תרבותית | ד " ר סוהר ריחאני בשאראת קריאה והערות | רונית בן ארי , רנא ותד , ד " ר נעמי גורבט , אביטל דרורי עריכת לשון וניקוד | גלית גולדרייך ייעוץ ותרגומים לערבית | צאלח עלי סואעד עריכת מגדר | שרה אופק ניהול קריאטיבי | רקפת אביב עיצוב גרפי | קרן וגולן - סטודיו לעיצוב גרפי איורים | יעל אלברט , לי זכאי , הילי נוי הפקת עיצוב | מיכל אורון טיפול בזכויות יוצרים | נועה נתנאל הבאה לדפוס | דניאל אשל תודה לכל מנהלי בתי הספר ולמורים שאפשרו לנו לבוא וללמוד מעבודתם בכיתות . ביקורים אלה והבנת הצרכים והרצונות תרמו מאוד לפיתוח הספר . תודה גם למורים ולמורות שהשתתפו בקבוצות המיקוד , קראו והעירו ותרמו מניסיונם המקצועי לטובת כלל המורים והתלמידים . הערה לגבי התרגומים בספר : התרגומים הם במשלב של הערבית הספרותית ( פוצחא ) ולפי כל כללי הדקדוק והתחביר במשלב לשוני זה . לצד הטקסטים מופיעים תרגומ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית