שאלו את התלמידים : איך אתם יודעים שאתם כועסים ? מה אתם מרגישים בגוף בזמן כעס ? ( חם , מזיעים , פנים אדומות , נשימה שטחית , הבעת הפנים משתנה ) איפה בגוף אתם מרגישים את הכעס ? הסבירו לתלמידים שכעס הוא רגש חזק שאנחנו מרגישים לא רק בלב אלא גם בגוף – נהיה לנו חם , הפנים שלנו מאדימות , אנחנו נושמים מהר יותר . שאלו את התלמידים : למה חשוב להרגיע את הכעס ? כדי שלא נתפרץ . כי כעס יכול לגרום לנו לעשות דברים שנתחרט עליהם . לכעס יש תכונה מיוחדת , הוא רוצה " לצאת " החוצה ולכן עלול לפגוע בנו ובסביבה . הדגישו : אם משהו מרגיז אותי בדרגה – 10 זעם , ואני לא מסוגל / ת לחשוב בהיגיון ; אנסה להוריד את הכעס לדרגה , 8 - 7 כך אני אמנם אכעס , אבל אוכל להמשיך לחשוב ולמצוא פתרונות למצב . אמרו לתלמידים שכל רגש הוא לגיטימי , גם כעס . השאלה היא מה עושים עם הכעס ואיך לא פוגעים בעצמנו ובאחרים . שימו לב : חשוב לעשות הבחנה בין הרגש עצמו לבין ההתנהגות הנובעת מהרגש . כל רגש לגיטימי ומותר להרגיש אותו , אבל יש התנהגויות מותרות ונכונות ויש התנהגויות אסורות ולא נכונות . למשל : מותר ולפעמים גם נכון להרגיש כעס , אבל אסור להרביץ ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית