אל תלעגו לי : תוכנית חברתית רגשית לכיתות א ' - ב' הרעיון : תוכנית " אל תלעגו לי " לכיתות א ' - ב ' היא חלק מתוכנית מערכתית לכיתות א ' - ו ' בבתי ספר יסודיים . התוכנית עוסקת בתחום החברתי - רגשי : פיתוח מיומנויות רגשיות וחברתיות ועידוד אכפתיות והתחשבות במסגרת הכיתה . התוכנית כוללת שתי יחידות שבכל אחת מהן ארבעה מפגשים . התוכנית משלבת קלפי משחק ודפי עבודה , והמפגשים מתקיימים במסגרת כיתתית בשיעורי " כישורי חיים " . מטרות : התלמידים יכירו מגוון רגשות וילמדו לזהות רגשות אצלם ואצל סביבתם . התלמידים יכירו דרכי הבעה שונות של רגשות . התלמידים ייחשפו לפעולות של אכפתיות והתחשבות . התלמידים ירכשו כלים לקידום אכפתיות בכיתה בצורות שונות . התלמידים ילמדו על דרכים יצירתיות לפתרון סכסוכים , כחלק מאכפתיות בכיתה . רקע ורציונל למיקוד התוכנית בכיתות א ' - ב ' : תוכנית ' אל תלעגו לי ' חשובה בכל גיל , אך יש לה משמעויות ייחודיות וחשיבות רבה דווקא בכיתות א ' - ב ' . ההתפתחות הרגשית בגילאי כיתות א ' - ב ' מרובה בניגודים : מצד אחד , הילדים כבר מרגישים גדולים יותר , ומצד שני הם עדיין יכולים לחוש תחושות של חוסר ביטח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית