הקדמה 5 יחידה : 1 הרגשות שלי ואני 9 פעילות : 1 זיהוי ושיום רגשות 9 פעילות : 2 מה הם מרגישים ? 12 פעילות : 3 איך אפשר לתקן את הלב ? 15 פעילות : 4 איך להירגע ? 18 יחידה : 2 אכפתיות והתחשבות 22 פעילות : 1 אני אדם אכפתי ! 22 פעילות : 2 מתרגלים אכפתיות 24 פעילות : 3 תקשורת יעילה בין חברים 26 פעילות : 4 אנחנו כיתת חברים 29 נספחים 31  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית