. 1 מדדו בסרגל את הארך של כל צלע במשלש . סמנו את הקף המשלש . ההקף : ס "מ . 2 אפרים סרטט רבוע שהקפו 16 ס " מ . מהו הארך של כל צלע ברבוע שסרטט ? ס "מ סרטטו גם אתם רבוע כזה כאן : . 3 מהו השטח של כל מלבן ? כתבו תרגיל כפל מתאים . א תרגיל : השטח : ב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית