. 1 א . סמנו 1 , 000 נקדות . דיון איך אפשר לדעת שהקפתם בדיוק 1 , 000 נקדות ? ב . התבוננו באלף הנקדות שסמנתם בעמוד הקודם וענו : מכמה מאות בנוי אלף ? מכמה עשרות בנוי אלף ? מכמה יחידות בנוי אלף ? ג . סמנו בעמוד הקודם 1 , 000 נקדות נוספות . כמה נקדות בסך הכל מסמנות עכשו ? כמה נקדות אינן מסמנות ? דיון  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית