. 1 ילדים מתאמנים בריצת 1 , 000 מטרים ( קילומטר . ( 1 לפניכם תמונה מקטנת של המסלול שלהם . א משה עבר 470 מטרים . כמה מטרים נשארו לו לרוץ ? תרגיל : ב יעקב עבר 820 מטרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית