. 1 דבוני השוקולד אוכלים רק שוקולד . כמה קביות שוקולד יש לכל דבון ? א קביות שוקולד ב קביות שוקולד  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית