. 1 השלימו את המספרים החסרים . . 2 השלימו את המספר העוקב . ( אפשר להעזר בלוח האלף שבמארז האבזרים . ) 315 , א 230 , ב 279 , ג 299 , ד 817 , ה . 3 השלימו את המספר הקודם . , 243 א , 300 ב , 301 ג , 490 ד , 536 ה . 4 המגרות בשדה מסדרות כמו בלוח האלף . מתחו קו בין כל מפתח למגרה המתאימה . . 5 השלימו את סדרת העשרות השלמות . העזרו בלוח האלף . 550 , 560 , , , , , , 620 . 6 לפניכם חלקים מלוח האלף . שבצו את המספרים במקומות החסרים . אפשר להעזר בלוח האלף .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית