תכן הענינים א . הכרת המספרים עד 109 ............................................................. 1 , 000 ב . המבנה העשרוני עד 132 .............................................................. 1 , 000 ג . חבור וחסור עד 1 , 000 ללא המרה ................................................. 146 ד . חבור וחסור על ישר המספרים ...................................................... 168 ה . הכרת המספרים עד 184 .......................................................... 10 , 000 שוב חשוב - מדידות שטח והקף ......................................................... 205 אבזרים לפרק לוח האלף , כרטיסי משטחים ודף מחיק דיון כמה חדרים עם חלונות מרובעים יש במלון ? כמה חדרים עם חלונות עגולים יש במלון ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית