. 1 הקיפו את כל המצלעים שיש להם 4 צלעות . בדיקה אם עניתם נכון , הקפתם 3 מצלעים . כמה קדקודים יש לכל מצלע שהקפתם ? מהו השם של המצלעים שהקפתם ? . 2 מתחו קו בין כל שם של מצלע למצלעים המתאימים לו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית