אם בתרגיל יש פעלות שונות , קדם פותרים את הכפל והחלוק . . 1 פתרו . 16 + 4 × 5 = א 18 - 15 : 3 = ב 2 + 8 : 2 = ג 24 : 6 + 7 = ד 5 × 7 - 20 : 5 = ה 37 - 2 × 8 - 11 = ו 38 × 1 + 10 × 0 = ז 43 + 28 : 4 - 30 = ח  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית