. 1 מיכל , תמר ואסנת קנו כבוד למסבת חנכה : כדי לחשב כמה עליהן לשלם , כתבה כל ילדה תרגיל שונה . א . פתרו את שלשת התרגילים . 18 + 12 ) + ( 24 + 6 ) + 15 = ) תמר אסנת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית