כשיש סוגרים , קדם פותרים את מה שבסוגרים , ואחר כך פותרים את התרגיל שהתקבל . . 1 פתרו . 90 - ( 9 + 11 ) = א 48 : ( 2 × 4 ) : 3 = ב 31 + 27 - ( 16 - 4 ) = ג 5 × ( 36 : 6 ) × 2 = ד 48 – ( 15 – 3 + 6 ) = ה . 2 לכל בעיה בחרו תרגיל מתאים מהתרגילים שלמטה ופתרו . א אוטובוס ובו 34 נוסעים הגיע לתחנה . 10 נוסעים ירדו ממנו דרך הדלת הקדמית , ו 5 אחרים ירדו דרך הדלת האחורית . כמה נוסעים היו באוטובוס כשהוא יצא מהתחנה ? תרגיל : תשובה : ב אוטובוס ובו 34 נוסעים הגיע לתחנה . 10 נוסעים ירדו ממנו ו 5 אחרים עלו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית