תזכרת תרגיל שיש בו פעלות חבור וחסור בלבד פותרים משמאל לימין לפי הסדר . תרגיל שיש בו פעלות כפל וחלוק בלבד פותרים משמאל לימין לפי הסדר . . 1 פתרו . 23 - 11 + 9 = א 5 × 8 : 4 = ב 3 × 2 × 7 = ג 23 + 7 - 10 + 5 = ד 15 + 5 + 37 - 25 = ה כתיבת התרגילים של שלבי הביניים , כפי שמוצג בדוגמאות , יכולה לסייע לתלמידים לעקוב אחר שלבי הפתרון שלהם , אולם אין היא הכרחית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית