תכן הענינים א . מחשבים לפי הסדר .......................................................................... 76 ב . סוגרים ................................................................................................... 80 ג . מתימתר לשנות את הסדר ? ........................................................... 82 ד . כפל וחלוק קודמים לחבור וחסור ................................................. 89 שוב חשוב - מצלעים .............................................................................. 103  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית