. 1 לפניכם כרטיסי מספרים . א . אילו מהמספרים גדולים מ ? 50 ב . אילו מהמספרים זוגיים ? ג . באילו מהמספרים ספרת העשרות קטנה מספרת היחידות ? ד . איזה מספר מופיע בשלשת הסעיפים ? בדיקה האם בכל אחד מהסעיפים א - ג כתבתם 4 מספרים ? . 2 השלימו ספרות מתאימות . אם אי אפשר , סמנו . X  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית